×

Wyszukaj w serwisie

loader
1 °C

W poszukiwaniu piękna żydowskich cmentarzy

time.png

1 dzień

square.png

5 h

road.png

19 km

 

Proponowana trasa między cmentarzem żydowskim w Białej i kikrutem w Osobłodze (cz. Osoblaha) oznaczona jest w terenie znakami turystycznymi i liczy 19km w jedną stronę, przebiega całkowicie po drogach asfaltowych i przekracza granicę państwa w Krzyżkowicach.

Osoblaha i Biała były miastami szczególnie sprzyjającymi społeczności żydowskiej. Osoblaha była "enklawą morawską na Śląsku", gdyż schronienie w tym mieście znajdowali Żydzi w czasach im niesprzyjających: po wypędzeniu z innych śląskich miast (Opava, Prudnik),a także po wydaleniu wiedeńskich Żydów w 1670r. Z kolei Biała, zwana przez samych Żydów „miastem sprawiedliwych”, była jedynym na Opolszczyźnie miastem, w którym mogła osiedlać się ludność wyznania mojżeszowego. Zabytkowe cmentarze, na których najstarsze macewy pochodzą z XVIIw., dają wyraźny i silny przekaz odbiorcy o tej stronie historii obu miejscowości, a także całego pogranicza.

Bialski kikrut mieści się na Wzgórzu Kopiec, na które można wejść przy skrzyżowaniu ulicy ks. Koziołka i ul. Jana i Karola Augustynów. Położony jest na stromym zachodnim zboczu wzgórza, a spoczywa na nim ok. 3000 osób z Białej i okolic. Został wpisany do rejestru zabytków. Najstarszy odnaleziony nagrobek pochodzi z lat 1621-1622. Ostatni zaś pochówek nosi datę 1938. Jego powierzchnia liczy ponad 0,6 ha, na której zachowanych jest w części lub  całości ok. 900 macew.

Trasa turystyczna prowadzi od cmentarza żydowskiego w Białej ulicą Jana i Karola Augustynów na ulicę Prudnicką, a następnie ulicą Kilińskiego w kierunku Olbrachcic. Po przejechaniu przez całe Olbrachcice i Słoków (gm. Lubrza) trasa skręca do Olszynki, aby włączyć się w ruch na drodze krajowej nr 40 w kierunku Prudnika. Po przejechaniu ok. 1km należy skręcić do Dytmarowa, a tam kontynuować wycieczkę ku granicy państwa w Krzyżkowicach. Na terenie Republiki Czeskiej należy minąć miejscowość Hlinka, aby za ok. 2,5km dotrzeć do Osoblahy, gdzie w okolicach Rynku odnaleźć cmentarz żydowski. Znajduje się on w miejscu dawnych murów miejskich (ich pozostałości, w tym fosa, są dobrze widoczne w pobliżu dzisiejszego wejścia), powstał prawdopodobnie w drugiej połowie XIV wieku, ale nie później niż w pierwszej połowie XVI. Na powierzchni 2 431 m2 znajduje się niezwykle cenny zbiór  313 nagrobków (tzw. typ polski lub śląski).

 

Loga unijne

Strona została zmodernizowana w ramach projektu „Nasze pogranicze – doceniamy siebie i sąsiadów!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Gmina Biała
ul. Rynek 10, 48-210 Biała
turystyka@biala.gmina.pl