×

Prohledejte web

5 °C

Socha Jana Nepomuckého

Uprostřed náměstí v Białej jsou v určité vzdálenosti od sebe dvě pískovcové postavy na podstavci ze stejného materiálu a na žulových schodech. Postava umístěná blíže k budově Městského úřadu představuje sv. Jana Nepomuckého. Na podstavci tohoto pomníku je pouze datum 1867.

Narozen kolem roku 1350 v obci Pomuk u Pilzna (dnes Nepomuk), presbyter byl generální vikář tehdejšího pražského biskupa Jana. V té době probíhalo Velké západní schizma (období, kdy papežský úřad zastávali dva nebo dokonce tři papežové). Pražský biskup se dostal do sporu s českým králem Václavem IV. Týkalo se práva obsadit církevní úřady králem. Jan Nepomucký, který byl loajální k biskupovi, byl zatčen, mučen a poté utopen ve Vltavě jako odplata za obsazení místa opata kladrubského opatství proti vůli panovníka. Smrt utopením se pak běžně používala pro duchovní. Janovo tělo, které řeka vyplavila na břeh, bylo pohřbeno nejprve v kostele Svatého Kříže, pak v katedrále sv. Víta.

Kolem smrti Jana Nepomuckého se od počátku vyrojilo mnoho legend. Na místě, kde Jan zemřel, se prý objevilo pět hvězd. Jiná – populárnější – říká, že utrpěl mučednickou smrt za to, že nechtěl prozradit tajnou zpověď královny Zofie, kterou její manžel podezříval ze zrady. Jan Nepomucký byl kanonizován (tj. prohlášen za svatého) v roce 1729 a rychle se stal velmi známým a oblíbeným světcem zejména v habsburské monarchii, jejíž součástí bylo i tehdejší Slezsko. Je uctíván jako patron zpovědníků, zpovědní tajemství, mlynáři, mosty, chránící před povodněmi, proto se jeho postavy velmi často nacházejí na řekách nebo v jejich blízkosti.

Postava znázorňuje světce v kněžském oděvu: v sutaně, s biretem na hlavě, sukní po kolena a kožešinovou mozzettou (svrchním kabátem). V levé ruce drží kříž, ke kterému sklání hlavu, v pravé ruce drží dlaň - symbol mučednické smrti. Kolem jeho hlavy je věnec hvězd, který symbolizuje pět ctností jeho mučednictví; je jim připisováno i pět písmen latinského slova tacui (mlčel jsem). Jsou odkazem na legendu, podle které se na vodě v místě, kde Jan zemřel, objevilo pět hvězd. Proč je jich na pomníku v Bialé devět, není známo. To asi zůstane záhadou. Za zmínku také stojí, že v ikonografii - vedle Marie - je Jan Nepomucký jediným světcem, jehož svatozář tvoří hvězdy.

 

Loga unijne

Stránka byla zlepšena v projektu „Naše pohraničí – vážime si sebe a sousedů!” spolufinancován z Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj a z rozpočtu polského státu. Překračujeme hranice.

Gmina Biała
ul. Rynek 10, 48-210 Biała
turystyka@biala.gmina.pl