×

Prohledejte web

21 °C

Městská trasa

Doporučujeme vám udělat si procházku po Białej a seznámit se s objekty, které jsou součástí navrhované městské trasy!

Vyplatí se pořídit si tištěnou verzi "Průvodce po Białej" nebo ji použít na tomto webu (horní menu na hlavní stránce). Doporučujeme!

Pořadí historických objektů (od č. 1 do č. 16) naznačuje průběh trasy, i když si jej každý může upravit podle svých preferencí a mimochodem využít jakékoli formy rekreace označené jako body č. 17. do č. 22. Na přiloženém plánu nebyl záměrně vyznačen bod 5, což jsou obranné zdi, protože jsou k dispozici na několika místech.

1. Kostel sv. Petra a Pavla na Starém Městě

Nachází se v nejstarší části obce Białej, současný chrám pochází z roku 1690. Budova je v gotickém stylu a jeho zařízení je barokní. Pozoruhodný je oltář se současným zobrazením patronů a také obraz sv. Jakuba a sv. Valentýna.

2. Vodárenská věž v Białej

Nachází se v prohlubni terénu mezi Starým Městem a současným centrem města. Pochází z přelomu 16. a 17. století, což z ní činí jedno z nejstarších zařízení tohoto typu v Polsku. Byla postavena pro zásobování zámku vodou a časem i dalších částí města. Výška věže je 19,7 m.

3. Zámek v Białej

Nachází se u zámeckého náměstí, poblíž centra města. Byl postaven již ve středověku na místě bývalé tvrze, ale jeho dnešní tvar a podoba jsou výsledkem jeho přestavby z počátku 17. století, kterou nechali provést tehdejší majitelé rod Prószkowských.

4. Smírčí kříže

V obci Białej se nacházejí dva: jeden je u jižní zdi zámku, druhý pod votivním křížem na křižovatce ul. Opolska a ul. Szynowice. Smírčí kříže (usmíření) byly vrahem umístěny na místě činu za účelem odškodnění za spáchaný čin. Kříž v severní části města je pravděpodobně na svém místě, kříž u zámku původně stál za městem směrem k Nise (Nyse)

5. Obranné zdi

Vznikly na přelomu 13. a 14. století z cihel a kamene, střežily centrum města s jeho náměstím a přilehlými ulicemi, kostel a pravděpodobně i zámek. Jejich současná výška dosahuje cca 3,5 m, což je polovina původní výšky opevnění. Dochovaly se v různě dlouhých úsecích, které však umožňují jejich snadnou rekonstrukci, patrné jsou i některé půlkruhové věže.

6. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pochází z roku 1550. Kostelní věž v renesančním stylu s charakteristickou omítkou byla postavena o něco později. Pozornost přitahuje neobvyklý hlavní oltář: nejen nastavení oltáře, ale i postavy apoštolů umístěné na stěně presbytáře za ní. Na jednom z bočních oltářů (sv. Terezie) je vidět panorama města Biała.

7. Sochy na zdejším náměstí

Uprostřed náměstí se nacházejí dvě pískovcové sochy na soklu ze stejného materiálu a žulových schodech. Socha blíže farního kostela znázorňuje Blahoslavenou Pannu Marii Neposkvrněně Počatou (1865). Socha umístěná blíže k budově radnice znázorňuje sv. Jana Nepomuckého (1867). Obě tyto sochy jsou velmi dynamické a expresivní.

8. Měšťanské domy na náměstí

V minulosti obklopovaly náměstí ze všech stran, nicméně východní strana (s tehdejší budovou radnice) byla počátkem jara 1945 bombardována - na tomto místě byly v 70. letech 20. století postaveny bytové domy. V souvislosti se západním průčelím se vžilo označení „devět domů - osm požehnání” vzhledem k tomu, že zde nacházelo až 8 hostinců.

9. Bývalý evangelický kostel

Nachází se na adrese ul. Kościuszki 10. Byl vysvěcen v roce 1873, po necelém roce své výstavby. Evangelické obci sloužil až do roku 1945, poté byla v Białej rozpuštěna. V 80. letech 20. století zde byla truhlárna a interiér kostela byl rozdělen na 3 podlaží, na kterých se dnes nacházejí mj. regionální světnice, knihovna, turistické informační centrum.

10. Prudnická věž

Je nejzachovalejším prvkem městského opevnění a nachází se u výjezdu z náměstí směrem do města Prudnik. Byla postavena v 15. století. Její výška je 23 m a díky nedávno provedené rekonstrukci interiéru je možné bezpečně vystoupat až pod samotnou střechu. Věž po celou svou historii sloužila také jako vězení a sklad zbraní.

11. Tlaková věž

Byla postavena v roce 1913, jako součást nového vodovodu pro město Biała a tuto funkci plnila několik desítek let. Nachází se na dobře viditelném místě, a to na kopečku za městem. V horní části této budovy je umístěna vodní nádrž, z toho důvodu tam byly i měřáky, které ukazovaly hladinu vody, a byly viditelné z i dálky. Účel umístění reliéfu nad vchodem s erbem a letopočtem 1564 je dodnes záhadný.

12. Památník padlým v první světové válce

Nachází se v dolní části městského parku na ul. Prudnické. Pochází z roku 1922. Je to charakteristický polygon s kupolí a jmény padlých místních obyvatel na žulových deskách umístěných okolo. Ne všechny se dochovaly, protože v 70. letech 20. století byl rozebrán. Na původní místo byl vrácen teprve v roce 1991, a zrekonstruován v roce 2021.

13. Památník Friedricha Ludwiga Jahna

Pochází z roku 1914 a byl postaven na kopci za městským parkem z iniciativy Mužského gymnastického spolku v Białej na počest „otce“ a zakladatele německého gymnastického systému. Na kameni je patrný bronzový reliéf s bustou Jahna. Znakem gymnastického spolku jsou 4 písmena F, uspořádané do tvaru kříže, což znamená: frisch (svěží), fromm (zbožný), froh (veselý) a frei (volný).

14. Židovský hřbitov v Białej

Je nejstarším (z počátku 17. století) a jedním z největších židovských hřbitovů ve Slezsku. Nachází se na západním, strmém svahu kopce Kopiec – jeho rozloha je 0,5 ha. Je zde pohřbeno přes 3000 lidí z Białej a okolí, ale dochovalo se jen 900 matzevot, hlavní brána, části plotu a pohřebního domu.

15. Středověká tvrz se švédským valem

Nachází se na vrcholu kopce Kopiec v bezprostřední blízkosti židovského hřbitova. Tvrz je dnes archeologickou památkou (to znamená žádné viditelné zbytky budov), ale zachoval se charakteristický terén, tedy příkop, násep a nájezd. Prohlubeň uvnitř pochází z dob švédských zákopů za třicetileté války. V současné době se zde nachází systémem pěších cestiček.

16. Pramen pod svatou Lípou

Toto mimořádně půvabné místo se nachází u cesty mezi městským koupalištěm a bývalým mlýnem - zhruba 200 metrů od rybí bašty. Pramen u Svaté Lípy dostal svůj název podle místa, kde voda vyvěrá na povrch. Legenda praví, že tato pramenitá voda má léčivé účinky na oční choroby. Všimla si toho manželka bývalého starosty města Biała paní Tautz, která ve 30. letech 20. století o toto místo pečovala a nechala zde postavit dřevěný kříž. V roce 2020 okolí pramene bylo opět zpřístupněno.


 

Loga unijne

Stránka byla zlepšena v projektu „Naše pohraničí – vážime si sebe a sousedů!” spolufinancován z Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj a z rozpočtu polského státu. Překračujeme hranice.

Gmina Biała
ul. Rynek 10, 48-210 Biała
turystyka@biala.gmina.pl