×

Wyszukaj w serwisie

5 °C

Kościół w Prężynie

Pierwszy kościół w Prężynie, pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, został ufundowany 13 czerwca 1233 r. przez biskupa Tomasza I. W okresie średniowiecza zmieniono patrona świątyni na św. Jakuba Starszego. W 1796 r. kościół poszerzono o kolejną część, została ona jednak uznana za brzydką i szpecącą. Z biegiem czasu, ze względu na brak miejsca rozpoczęto pertraktacje z ówczesnymi władzami pruskimi, by poszerzyć istniejący kościół. Ze wschodniej części kościoła postanowiono zostawić bardzo stare sklepienie, źródła jednak nie podają, czy ostatecznie tak się stało; wiadomo natomiast, że ze względu na zły stan techniczny budynku i fundamentów oraz jego nieestetyczny wygląd, rozebrano pozostałą część kościoła, łącznie z wieżą. W latach 1888-1889 wzniesiono nową świątynię. Ze względu na dużą ofiarność parafian ówczesny proboszcz, ks. Johannes Lipczyk, mógł pozwolić sobie na znacznie bogatsze wyposażenie kościoła, niż pierwotnie zaplanowano. Całe wyposażenie kościoła zostało wykonane przez architekta z Monachium – niejakiego Elsnera, natomiast duży witraż nad ołtarzem głównym został wykonany za 500 marek przez prof. Ulke z Monachijskiej Szkoły Sztuki Stosowanej. Pokazuje to ogromne zaangażowanie parafian w budowę świątyni, która miała służyć im oraz - jak słusznie przewidział ks. Lipczyk - kolejnym pokoleniom przez długie lata.

 

Loga unijne

Strona została zmodernizowana w ramach projektu „Nasze pogranicze – doceniamy siebie i sąsiadów!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Herb Gminy Biała   Gmina Biała
ul. Rynek 10, 48-210 Biała
turystyka@biala.gmina.pl