×

Wyszukaj w serwisie

5 °C

Kościół w Ligocie Bialskiej

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ligocie Bialskiej.

Dokładnej daty budowy kościoła nie znamy, aczkolwiek parafia pierwszy raz wzmiankowana jest w 1376 r. jako wieś kościelna. Źródła natomiast pierwszy raz wspominają o kościele dość późno, bo dopiero pod koniec XVII w. Tu także, podobnie jak w innych miejscowościach w okolicy Białej (choćby w Prężynie czy Solcu), kościół okazał się pod koniec XIX zbyt mały, na dodatek jego zły stan techniczny domagał się natychmiastowego remontu. Ówczesny proboszcz, ks. Aleksander Skowroński, znany na tych terenach działacz propolski, postanowił podjąć się budowy nowej świątyni. Prace rozpoczęto w 1908 r., zakończono rok później. Poświęcenia kościoła dokonał ówczesny dziekan, proboszcz z Łącznika – ks. Fryderyk von Woyski, natomiast konsekracji kościoła w 1912 r. dokonał urodzony w dekanacie Biała biskup Karl Augustin. Obok fresków artysty Richtera z Kłodzka, prawdziwą perłę sztuki stanowią trzy witraże w nawie głównej, wykonane w Düsseldorfie według kartonu artysty krakowskiego Włodzimierza Tetmajera – przyrodniego brata Kazimierza Przerwy-Tetmajera. O wyborze artysty zdecydowały najprawdopodobniej związki parafii z Krakowem poprzez jej patrona, św. Stanisława, który był biskupem krakowskim w czasach króla Bolesława Szczodrego. Najbardziej majestatyczny, środkowy witraż przedstawia św. Stanisława, wskrzeszającego Piotrowina, witraż z prawej strony ukazuje świętych Cyryla i Metodego na tle lipy i drewnianego kościoła, natomiast okno po prawej nawiązuje do dyskusji świętych Piotra i Pawła, dotyczących przymuszania do judaizmu. Dzieło symbolizuje program, jaki dla pracy na rzecz ludności polskiej, zamieszkującej te tereny, wyznaczył sobie ks. Skowroński. Neogotycka świątynia wpisuje się zatem w popularną wówczas na ziemi bialskiej tendencję, która z jednej strony ukazuje mocną wiarę i pobożność zamieszkującej tu ludności, z drugiej potwierdza, że cała koncepcja świątyni jest dosyć dobrze przemyślana.

 

Loga unijne

Strona została zmodernizowana w ramach projektu „Nasze pogranicze – doceniamy siebie i sąsiadów!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Herb Gminy Biała   Gmina Biała
ul. Rynek 10, 48-210 Biała
turystyka@biala.gmina.pl