×

Wyszukaj w serwisie

loader
16 °C

Mury obronne w Białej

Powstanie murów obronnych można określić, jedynie na podstawie cech technologicznych, na czas  od ostatniej ćwierci XIII wieku do początku wieku XIV . Budowa murów trwała dłuższy czas i miała kilka etapów. Świadczą o tym m.in. odmienne wątki murów (wątek gotycki – jednowózkowy i wątek wendyjski –dwuwózkowy) oraz liczne strzępie dostawianego muru. Mury są zróżnicowane pod względem grubości. W okolicach Bramy Prudnickiej mury mają grubość 1,4 m, w pozostałych partiach ok. 0,9 m. Wysokość zachowanych części sięga przeciętnie ok. 3,5 m. Najstarsze średniowieczne partie murów wykonane zostałymz cegły na cokole z łamanych kamieni narzutowych i otoczaków. Spojone są zaprawą piaskowo-wapienną, koloru cytrynowo-żółtawego z widocznymi drobinami niezlasowanego wapna. W początkowej fazie najmocniejszy mur został wykonany i wykończony w części południowej. Brama Prudnicka składała się z podwójnego muru, a obecna wieża przybramna została, przynajmniej w dolnych partiach, wykonana wraz z murem. Pierwsza pisemna wzmianka o murach pochodzi z 1502 roku i dotyczy ich remontu. Prawdopodobnie mury naprawiono jedynie prowizorycznie, uzupełniając je o nadwieszone baszty. Mury przeszły tylko w części północno-wschodniej remont nowożytny (zapewne w XVII wieku), o czym świadczą niderlandzkie wątki w górnych partiach tego muru. Obecnie są zachowane w ruinie z niewielkimi przerwami wokół całego obwodu miasta. W obwodzie murów pozostało zachowane w nieregularnych odstępach osiem baszt półokrągłych oraz jedna prostokątna.

 

 

Loga unijne

Strona została zmodernizowana w ramach projektu „Nasze pogranicze – doceniamy siebie i sąsiadów!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Gmina Biała
ul. Rynek 10, 48-210 Biała
turystyka@biala.gmina.pl