×

Wyszukaj w serwisie

20 °C

Pomnik Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia w Białej

W centralnym miejscu Rynku w Białej znajdują się, nieco oddalone od siebie, dwie figury z piaskowca, na postumencie z tego samego materiału oraz granitowych stopniach. Figura bliżej kościoła parafialnego (rzymsko-katolickiego) przedstawia Najświętszą Maryję Pannę Niepokalanie Poczętą. Ukazuje Maryję, która ma ręce złożone w modlitewnym geście. Na głowie nie ma ani korony, ani charakterystycznej chusty, a jedynie wieniec z gwiazd – takie przedstawienie było popularne po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP przez papieża Piusa IX. Stoi na kuli ziemskiej, jedną stopą depcze węża – symbol szatana, znany z biblijnej Księgi Rodzaju. Jest to bezpośrednie nawiązanie do wizji Niewiasty z Apokalipsy św. Jana. Na postumencie figury maryjnej znajduje się napis – wezwanie w języku niemieckim, skierowane do Maryi: O Maria ohne Erbsünde empfangen, Mutter des Weltheilandes, bitte für uns!, co można tłumaczyć: Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, Matko Zbawiciela świata, proś za nas! 1865.

 

Loga unijne

Strona została zmodernizowana w ramach projektu „Nasze pogranicze – doceniamy siebie i sąsiadów!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Herb Gminy Biała   Gmina Biała
ul. Rynek 10, 48-210 Biała
turystyka@biala.gmina.pl