×

Wyszukaj w serwisie

20 °C

Szlakami bociana białego

Mapa - Szlakami Bociana Białego.jpeg

TRASA CZERWONA:

Trasa oznaczona kolorem czerwonym oferuje szereg ciekawych miejsc i obiektów na 43,6km na terenie gminy Biała , a częściowo również na terenie gminy Głogówek. Ścieżka została oznaczona w terenie głównie wzdłuż dróg asfaltowych, ale także polnych.

Proponowany przebieg trasy:

Początek trasy to centrum miasta Biała, którego zabytkowy układ nie zmienia się zasadniczo od czasów średniowiecznych. Kościół rzymsko-katolicki pw. Wniebowzięcia NMP, pomnik św. Jana Nepomucena i pomnik Matki Boskiej, kościół ewangelicki to zabytkowe obiekty, które można zwiedzić lub obejrzeć na samym starcie. Kierując w kierunku Przedmieścia (ul. Armii Krajowej i Opolską), trasa przebiega obok bialskiego zamku i nieopodal wieży wodnej (ul. Wodna), pamiętających czasy rodu von Proskowski. Będąc już na Przedmieściu, należy kierować się na Ligotę Bialską, która jest oddalona od centrum Białej o ok. 3 km. W Ligocie znajduje się zabytkowy kościół rzymsko-katolicki pw. Św. Stanisława męczennika, w którym oprócz pięknych fresków zobaczyć można 3 witraże w prezbiterium wykonane według kartonu krakowskiego artysty, Włodzimierza Tetmajera. Ponadto, nieco poniżej obecnego kościoła (lekko zbaczając z trasy),  znajduje się pomnik poległych zbudowany na ścianie pozostałej z poprzedniego kościoła. Kolejną miejscowością na trasie jest Górka Prudnicka, której atrakcją są ruiny dawnego młyna. Brzeźnica – kolejna wioska na trasie - znana jest z krzyża pokutnego, który wprawdzie jest przeniesiony z pobliskich Frącek, ale posiada ciekawą historię z dawną zbrodnią w tle. Właściciele stadniny koni w Brzeźnicy oferują noclegi, jazdę konną oraz inne agroturystyczne atrakcje. Punktem zwrotnym trasy jest Łącznik, największa wieś gminy Biała, w której znajduje się punkt bankowy, punkt pocztowy, apteka, kilka sklepów, pizzeria z kręgielnią, cukiernia, centrum rekreacyjne z letnim kąpieliskiem i smażalnią ryb, boiska z siłownią zewnętrzną oraz tyrolką. Zabytkiem jest kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP z pięknymi freskami i witrażami, a także starym obrazem przedstawiającym św. Walentego, w którego tle artysta uwiecznił dawny wygląd zamku w Chrzelicach (drugiego zamku na terenie gminy Biała). Jadąc wzdłuż głównej drogi, należy skręcić w kierunku Mokrej – niedużej miejscowości, w której jednak uwagę przykuwa zabytkowy kościółek filialny, wybudowany w stylu gotyckim. Minąwszy ruiny starego młyna, należy wjechać na utwardzoną (ale nieasfaltową drogę) w kierunku Radostyni. W wiosce znajduje się dzwonnica oraz kaplica, a także zabudowania po dobrach zamkowych - jednakże wykorzystywane w celach komercyjnych, nie przedstawiają wartości zabytkowej. Udając się w kierunku Krobusza, należy przejechać przez drogę krajową nr 44 i kierować się na Żabnik, gdzie wzdłuż trasy umieszczono zmodernizowaną dzwonnicę oraz niedawno wykonane pomniki sakralne. Zabytkowy wiatrak holenderski w Gostomii widoczny jest dopiero po wyjeździe z połączonej z nią wioski Rostkowice w kierunku Wilkowa. Trasa proponuje z Wilkowa udać się polną drogą do Wierzchu i wówczas alternatywnie wydłuży wycieczkę o Głogówek, siedzibę rodu Oppersdorfów oraz Racławice Śląskie, znane z kultywowania tradycji kolejarskich. Z Wierzchu należy przejechać znaczny kawałek polnymi drogami, obok Browińca Polskiego do Olbrachcic. Pod względem tradycji związanych z kościołem, to Olbrachcice są jedną nielicznych wiosek, z których pochodzi aż dwóch biskupów. Na terenie rekreacyjnym wioski można skorzystać z siłowni zewnętrznej. Na drodze łączącej Olbrachcice z Solcem można przystanąć przy grocie lurdzkiej, zbudowanej z kamienia tufowego z Lourdes. W Solcu należy zatrzymać się nieco dłużej, gdyż oprócz neobarokowego kościoła trzeba zwiedzić Komandorię Joannitów - muzeum przypominające wielowiekową historię miejscowości związaną z zakonem joannitów, którzy w okresie od XIII do początków XIX wieku współtworzyli parafię oraz dzieje tej wioski. Muzeum proponuje eksponaty wykonane współcześnie, ale stanowiące repliki dawnego uzbrojenia, ubiorów, przedmiotów codziennego użytku. Od Białej, czyli mety tej trasy, Solec dzieli już tylko ok. 4 km. Przy wyjeździe z tej miejscowości mieszkańcy umieścili kamień, który w latach 20-tych XXw. wyznaczał granicę plebiscytową na tych terenach.


TRASA ZIELONA:

Trasa oznaczona kolorem zielonym oferuje szereg ciekawych miejsc i obiektów na 44,5km na terenie gminy Biała, a częściowo również na terenie gminy Strzeleczki. Ścieżka została oznaczona w terenie głównie wzdłuż dróg asfaltowych, ale także polnych i leśnych.

Proponowany przebieg trasy:

Początek trasy to centrum miasta Biała, którego zabytkowy układ nie zmienia się zasadniczo od czasów średniowiecznych. Kościół rzymsko-katolicki pw. Wniebowzięcia NMP, pomnik św. Jana Nepomucena i pomnik Matki Boskiej, kościół ewangelicki to zabytkowe obiekty, które można zwiedzić lub obejrzeć na samym starcie. Kierując w kierunku Przedmieścia (ul. Armii Krajowej i Opolską), trasa przebiega obok bialskiego zamku i nieopodal wieży wodnej (ul. Wodna), pamiętających czasy rodu von Proskowski. Będąc już na Przedmieściu, należy kierować się na Ligotę Bialską, która jest oddalona od centrum Białej o ok. 3 km. W Ligocie znajduje się zabytkowy kościół rzymsko-katolicki pw. Św. Stanisława męczennika, w którym oprócz pięknych fresków zobaczyć można 3 witraże w prezbiterium wykonane według kartonu krakowskiego artysty, Włodzimierza Tetmajera. Ponadto, nieco poniżej obecnego kościoła (lekko zbaczając z trasy),  znajduje się pomnik poległych zbudowany na ścianie pozostałej z poprzedniego kościoła. Kolejną miejscowością na trasie jest Górka Prudnicka, której atrakcją są ruiny dawnego młyna. Brzeźnica – kolejna wioska na trasie - znana jest z krzyża pokutnego, który wprawdzie jest przeniesiony z pobliskich Frącek, ale posiada ciekawą historię z dawną zbrodnią w tle. Właściciele stadniny koni w Brzeźnicy oferują noclegi, jazdę konną oraz inne agroturystyczne atrakcje. Przez Frącki, ścieżka prowadzi do Pogórza, gdzie na trasie można odpocząć na ławce przy makiecie wiatraka. Tablice umieszczone w różnych częściach Pogórza informują o ciekawostkach i podaniach związanych z miejscowością. Nieco zbaczając z zaplanowanej strasy w kierunku Rzymkowic, można skorzystać z dużej siłowni zewnętrznej przy boisku, a przy okazji zwiedzić jeden z nowszych kościołów gminy Biała. Po drodze do Rzymkowic (gm. Korfantów) w Nagłowie  (nadal część Pogórza) skorzystać można z oferty agroturystyki „Dziki Raj” (noclegi, stawy rybne, pasieka). Za Rzymkowicami trasa prowadzi przez las w okolice rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór”, a następnie do miejscowości Chrzelice, gdzie warto zatrzymać się na dłuższa chwilę i zwiedzić ruiny zamku i pozostałości parku wokół tego zabytku. W samej wiosce znajduje się ekspozycja XIX-wiecznego wozu strażackiego i figura św. Floriana, a także wiata rekreacyjna i siłownia zewnętrzna przy boisku. Kolejną miejscowością jest Łącznik, największa wieś gminy Biała, w której znajduje się punkt bankowy, punkt pocztowy, apteka, kilka sklepów, pizzeria z kręgielnią, cukiernia, centrum rekreacyjne z letnim kąpieliskiem i smażalnią ryb, boiska z siłownią zewnętrzną oraz tyrolką. Zabytkiem jest kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP z pięknymi freskami i witrażami, w a także starym obrazem przedstawiającym św. Walentego, w którego tle artysta uwiecznił dawny wygląd zwiedzanego wcześniej zamku w Chrzelicach. Przez Ogiernicze już bardzo blisko do Mosznej (gm. Strzeleczki), gdzie nie można ominąć zamku (który faktycznie jest pałacem) - perły architektonicznej województwa. Zamek i kompleks parkowy oraz stadninę można zwiedzać samemu lub skorzystać z przewodnika. Restauracja, kawiarnia, noclegi, odnowa biologiczna – to wszystko znajduje się w ofercie tegoż zamku. Częściowo polnymi drogami, z Mosznej ścieżka prowadzi do Nowej Wsi Prudnickiej (po drodze zabytkowa dzwonnica), a następnie Gostomii, w której centrum znajduje się kościół pw. Aniołów Stróżów, a na uboczu ruiny wiatraka holenderskiego. Wycieczkę należy kontynuować w kierunku Białej przez Solec.  W Solcu należy zatrzymać się nieco dłużej, gdyż oprócz neobarokowego kościoła trzeba zwiedzić Komandorię Joannitów - muzeum przypominające wielowiekową historię miejscowości związaną z zakonem joannitów, którzy w okresie od XIII do początków XIX wieku współtworzyli parafię oraz dzieje tej wioski. Muzeum proponuje eksponaty wykonane współcześnie, ale stanowiące repliki dawnego uzbrojenia, ubiorów, przedmiotów codziennego użytku. Od Białej, czyli mety tej trasy, Solec dzieli już tylko ok. 4 km. Przy wyjeździe z tej miejscowości mieszkańcy umieścili kamień, który w latach 20-tych XXw. wyznaczał granicę plebiscytową na tych terenach.


TRASA NIEBIESKA:

Ścieżka oznaczona kolorem niebieskim jest najkrótszą z proponowanych tras „Szlakiem bociana białego” i liczy 27km, prawie w całości przebiega przez gminę Biała, ale jedno z często odwiedzanych miejsc na trasie (kościół MB Bolesnej na Szwedzkiej Górce) położone jest na terenie gminy Korfantów. Ścieżka została oznaczona w terenie na drogach asfaltowych i polnych.

Proponowany przebieg trasy:

Początek trasy to centrum miasta Biała, którego zabytkowy układ nie zmienia się zasadniczo od czasów średniowiecznych. Kościół rzymsko-katolicki pw. Wniebowzięcia NMP, pomnik św. Jana Nepomucena i pomnik Matki Boskiej, kościół ewangelicki to zabytkowe obiekty, które można zwiedzić lub obejrzeć na samym starcie. Kierując się w kierunku Prudnika, trasa proponuje zwiedzić basztę zwaną również wieżą prudnicką, która była częścią murów obronnych i więzieniem. Przy ulicy Prudnickiej można skorzystać z zewnętrznego spa za budynkiem OPS (siłownia zewnętrzna, wiata, fontanna), odpocząć w parku miejskim albo zwiedzić jeden z najcenniejszych zabytków województwa opolskiego – najstarszy cmentarz żydowski i jeden większych na Śląsku, który jest jedyną pozostałością po wielowiekowej historii miasta Biała, zwanego przez Żydów „miastem sprawiedliwych”. Tablice informacyjne i ścieżka prowadząca do bramy kirkutu dostarczą informacji na temat tego zabytku. W bezpośrednim sąsiedztwie jest teren zwany „Szańcem szwedzkim” od czasów wojny trzydziestoletniej, podczas której w tym miejscu Szwedzi bronili się podczas walk. Swoją fortyfikację utworzyli w miejscu po średniowiecznej kasztelanii. Wróciwszy na ul. Prudnicką należy udać się w kierunku Prężyny, mijając po drodze basen i stadion miejski, niedaleko którego znajduje się łowisko i smażalnia ryb „W Dolinie Białej”. Wartym zwiedzenia w Prężynie jest zabytkowy kościół pw. Św. Jakuba Starszego. Następnie, polną drogą ścieżka prowadzi do Miłowic (tu: kościół filialny). Przejeżdżając przez Śmicz, warto zobaczyć freski autorstwa Sebastiniego znajdujące się w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Utwardzoną (ale nie asfaltową) drogą przez Pleśnicę dojechać można do często odwiedzanego miejsca pielgrzymkowego – sanktuarium „Szwedzka Górka” w Przydrożu Małym, powstałego na legendzie (i cudach?) z lat wojny trzydziestoletniej i bytności wojsk protestanckich na tych terenach. Przez pola i las (część Borów Niemodlińskich) należy dojechać do Kolonii Otockiej i Grabiny. W tej miejscowości warto zatrzymać się w cukierni, a także zwiedzić kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej, zabytkowy budynek klasztoru sióstr elżbietanek (obecnie klasztor i dom pomocy społecznej), a także zobaczyć budynek, w którym w latach 20. XXw mieściła się pierwsza polska szkoła na tych terenach.  Utwardzoną drogą można dotrzeć do Otok. Trasa proponuje następnie asfaltowy odcinek drogi do Wasiłowic, do których należy skręcić na rozwidleniu dróg zwanych „Mołtą”. Z Wasiłowic  już tylko ok. 2 km do Białej i końca ścieżki prowadzącej do centrum od strony Przedmieścia. Warto po drodze zwrócić uwagę na bialski zamek oraz wieżę wodną (przy ul. Wodnej), obiekty pamiętające czasy rodu von Proskowski.


W ramach projektu Gminy Biała i Města Albrechtice pn. „Turysto, czekamy na Ciebie! Poprawa warunków do aktywnego zwiedzania pogranicza” powstało miejsce odpoczynku i informacji dla turystów pn. „Grabinowy Zakątek” na trasie oznaczonego wcześniej rowerowego szlaku niebieskiego (w ramach „szlaków bociana białego”). W Grabinie (nr 62-63) pomiędzy budynkiem Niepublicznej Szkoły Podstawowej a świetlicą wiejską znajduje się wiata, miejsce na ognisko oraz tablica informacyjna o atrakcjach i ciekawostkach na trasie niebieskiego szlaku rowerowego. Alejki spacerowe, ławki parkowe oraz zielony tunel zachęcają turystów do chwili odpoczynku w „Grabinowym Zakątku”.  
Projekt „Turysto, czekamy na Ciebie! Poprawa warunków do aktywnego zwiedzania pogranicza” realizowany był w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

 

Loga unijne

Strona została zmodernizowana w ramach projektu „Nasze pogranicze – doceniamy siebie i sąsiadów!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Herb Gminy Biała   Gmina Biała
ul. Rynek 10, 48-210 Biała
turystyka@biala.gmina.pl