×

Prohledejte web

loader
12 °C

Za krásami židovských hřbitovů

time.png

1 dzień

square.png

5 h

road.png

19 km

 

Navrhovaná trasa mezi židovským hřbitovem v Białé a hřbitovem v Osoblaze je vyznačena turistickými značkami a počítá 19 km v jednom směru, vede zcela po asfaltových silnicích a překračuje státní hranici v Krzyżkowicích.

Osoblaha a Biała byly obzvláště příznivé pro židovskou komunitu. Osoblaha byla „moravskou enklávou ve Slezsku“, protože Židé našli úkryt v tomto městě v nepříznivých dobách: po vyhoštění z jiných slezských měst (Opava, Prudnik) a také po vyhoštění vídeňských Židů v roce 1670. Na druhé straně, Biała, nazývaná samotnými Židy, „městem spravedlivých“, byla jediným městem v opolském vojvodství, kde se židovští obyvatelé mohli usadit. Historické hřbitovy, kde nejstarší macevy pochází ze 17. století, dávají příjemci jasné a silný odkaz o této straně historie obou měst i celého pohraničí.

Bialský hřbitov se nachází na kopci Kopiec, který je přístupný na křižovatce ul. Koziołka a ul. Jana a Karola Augustynů. Nachází se na strmém západním svahu kopce a leží na něm asi 3000 lidí z Bialé a okolí. Byl zapsán do registru památek. Nejstarší nalezený náhrobek pochází z let 1621-1622. Poslední pohřeb pochází z roku 1938. Jeho rozloha je přes 0,6 ha, na níž se částečně nebo zcela zachovalo asi 900 macev.

Turistická trasa vede od židovského hřbitova v Białé ul. Jana a Karola Augustynů do ul. Prudnické a poté ul. Kilińského směrem na Olbrachcice. Po průchodu celým Olbrachcicemí a Słokowem (obec Lubrza) se trasa změní na Olszynku, aby se připojila k provozu na státní silnici č. 40 směrem na Prudnik. Asi po 1 km odbočte na Dytmarów a poté pokračujte v cestě ke státní hranici v Krzyżkowicích. V České republice byste měli projít městem Hlinka, abyste se dostali k Osoblaze asi za 2,5 km, kde nedaleko náměstí najdete židovský hřbitov. Nachází se na místě bývalých městských hradeb (jejich pozůstatky, včetně příkopu, jsou jasně patrné u dnešního vchodu), byl pravděpodobně postaven ve druhé polovině čtrnáctého století, nejpozději však v první polovině šestnáctého. Na ploše 2 431 m2 se nachází mimořádně hodnotná sbírka 313 náhrobků (tzv. polský nebo slezský typ).

 

Loga unijne

Stránka byla zlepšena v projektu „Naše pohraničí – vážime si sebe a sousedů!” spolufinancován z Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj a z rozpočtu polského státu. Překračujeme hranice.

Gmina Biała
ul. Rynek 10, 48-210 Biała
turystyka@biala.gmina.pl